mapa strony

Stopa bezrobocia na koniec czerwca 2014r. Polska - 12,0%, woj.mazowieckie - 10,2%, powiat sierpecki - 22,5%      


OGŁOSZENIA


powrót do strony głównej drukuj

2014-07-28 08:53:39

InformacjaINFORMACJA

Ze względu na wysoką temperaturę powietrza, 
w dniach 28 lipca - 1 sierpnia 2014 r. (poniedziałek - piątek) 
Urząd czynny do godziny 14.00

 
Dyrektor Urzędu                 
     - / -                           
Ewa Barchanowicz                 

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 28.07.2014 08:53
Liczba wyświetleń: 7633

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-06-11 14:59:39

DOTACJE


U W A G A !!!
W ramach projektu „EFS na sierpeckim rynku pracy" Poddziałanie 6.1.3 PO KL pozostały do uruchomienia środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 28 kobiet, w tym:
- 12 bezrobotnych kobiet poniżej 25 roku życia (około 30%bezrobotnych nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu),
- 1 bezrobotnej kobiety powyżej 50 roku życia,
- 1 bezrobotnej kobiety niepełnosprawnej,
- 14 bezrobotnych kobiet nienależących do żadnej z w/w grup.

O środki mogą ubiegać się bezrobotni, którzy w latach 2008 - 2013 nie uczestniczyli w projekcie „EFS na sierpeckim rynku pracy".
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie będą przyznawane na handel obwoźny i zakup samochodu osobowego. Wysokość środków przeznaczonych na zakup towaru nie może być większa niż 50% przyznanej kwoty.
Osoby należące do ww. grup, zainteresowane otrzymaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, proszone są o zgłaszanie się do doradcy zawodowego w siedzibie tut. Urzędu pok. 1 lub kontakt pod nr tel. (024) 275-41-12 wew. 101.
Wnioski mogą składać bezrobotni, którzy zostali objęci usługą poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej oraz odbyli zajęcia grupowe w zakresie „ABC przedsiębiorczości".
Druki wniosków na ww. formę wydawane będą podczas spotkań grupowych.

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 11.06.2014 14:59
Liczba wyświetleń: 22899

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-04-25 13:36:39

BEZPŁATNE DORADZTWO Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" zaprasza do skorzystania z bezpłatnego, indywidualnego doradztwa z zakresu zagadnień biznesowych związanych z uruchomieniem lub prowadzeniem dzialalności gospodarczej.
Szczegóły w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie.doc 2014-04-25 13:38:08 Frydrychowicz Aneta

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 25.04.2014 13:36
Liczba wyświetleń: 44813

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-04-16 14:20:18

ŚRODKI PFRON


     W ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o:
-przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej (planowana liczba dotacji - 1),
- refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (planowana liczba refundacji - 1).
      Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 15) od 23.04.2014r.
   Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację danej formy.
Aktualny wzór wniosku do pobrania w siedzibie Urzędu pokój nr 13.

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 16.04.2014 14:20
Liczba wyświetleń: 48545

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-01-10 10:41:48

OGŁOSZENIE


Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji ogłasza rekrutację kandydatów do służby w Policji w 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Planowane przyjęcia do służby  w Policji w 2014 roku:
- 28 stycznia (25 osób)
- 01 kwietnia (35 osób)
- 02 czerwca (60 osób)
- 05 sierpnia (44 osoby)
- 07 października (53 osoby)
- 02 grudnia (53 osoby)


   Szczegóły w załącznikach

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 3.jpg 2014-01-10 08:37:09 Tułodziecka Joanna
załącznik 4.jpg 2014-01-10 08:37:28 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 10.01.2014 10:41
Liczba wyświetleń: 95762

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-12-15 18:02:36

Ogłoszenie


Udostępniona rejestracja przez internet

Szanowni Państwo,

w celu podniesienia jakości obsługi naszych Klientów oraz realizując zapisy rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r., poz. 1299), Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu uruchomił możliwość rejestracji (w przypadku osób posiadających ważny podpis kwalifikowany lub profil zaufany) lub prerejestracji wraz z rezerwacją terminu rejestracji za pośrednictwem internetu.
•      Zarejestruj się w Urzędzie on-line z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego bez potrzeby wizyty w Urzędzie kliknij >>>  lub

•      Umów się do rejestracji w Urzędzie przez Internet  kliknij >>>


Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 15.12.2013 18:02
Liczba wyświetleń: 183308

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-11-22 13:07:23

PROJEKT "PRZEPIS NA SUKCES"


Bezpłatne szkolenia z dotacją na własną działalność gospodarczą.

Fundacja Euro-Most realizuje III edycję  projektu "Przepis na sukces" wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 120 osób,które zostaly zwolnione, bądź są przewidziane do zwolnienia z przyczyn związanych z zakladu pracy, zamieszkujących woj. mazowieckie.
Szczegóły w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Plakat.pdf zał.1 2013-11-22 13:03:23 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 22.11.2013 13:07
Liczba wyświetleń: 114268

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-11-18 08:25:03

INFORMACJA


Informacja dla pracodawców

Zapraszamy pracodawców oraz agencje pośrednictwa pracy do rejestracji na stronie www.apedukacjabiurokarier.pl.
Serwis umożliwia firmom bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych oraz przeglądanie bazy CV kandydatów na praktyki i do pracy z 36 miast.

W załączniku znajdą Państwo również Folder promocyjny dla pracodawców, wraz z szczegółowym wykazem kierunków kształcenia.


>>Załącznik do pobrania<<

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 18.11.2013 08:25
Liczba wyświetleń: 116172

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-10-29 10:04:28

Ogłoszenie


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach realizuje projekt „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat organizowanych warsztatów, kursów i szkoleń można przeczytać na stronie www.promocjaikariera.pl oraz w załączniku.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zał1.jpg Załącznik1 2013-10-29 10:05:16 Olejniczak Maria
załącznik Zał2.jpg Załącznik2 2013-10-29 10:05:39 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 29.10.2013 10:04
Liczba wyświetleń: 124692

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-05-28 12:56:55

Informacja


Informacja dla pracodawców

Powiatowy URząd Pracy w Sierpcu udostępnia publikację Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społęcznej pn.: "Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy - Informator".
Plik do pobrania w załączniku lub kliknij link .

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 130102_informator_dla_pracodawcow_drp.pdf INFORMATOR 2013-05-28 12:55:23 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 28.05.2013 12:56
Liczba wyświetleń: 181938

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-03-04 13:42:00

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE


Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu organizuje kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja.doc 2013-03-04 13:42:24 Frydrychowicz Aneta

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 04.03.2013 13:42
Liczba wyświetleń: 233545

linia-art
zaokraglenie