mapa strony

Stopa bezrobocia na koniec lutego 2014r. Polska - 13,9%, woj.mazowieckie - 11,4%, powiat sierpecki - 25,4%      


OGŁOSZENIA


powrót do strony głównej drukuj

2014-04-16 14:20:18

ŚRODKI PFRON


     W ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o:
-przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej (planowana liczba dotacji - 1),
- refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (planowana liczba refundacji - 1).
      Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 15) od 23.04.2014r.
   Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację danej formy.
Aktualny wzór wniosku do pobrania w siedzibie Urzędu pokój nr 13.

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 16.04.2014 14:20
Liczba wyświetleń: 3183

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-04-14 11:11:40

INFORMACJA


Informujemy, iż dzień 2 maja 2014r. (piątek)

jest dniem wolnym od pracy

dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

                                 DYREKTOR URZĘDU
                                                                                                                          ---//---
                                                                           Ewa Barchanowicz

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 14.04.2014 11:11
Liczba wyświetleń: 4121

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-04-03 11:18:19

NABÓR WNIOSKÓW PODDZIAŁANIE 8.1.2


      Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w terminie 31 marca - 30 kwietnia 2014r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki" Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe".
Szczegóły w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie o naborze.jpg 2014-04-03 11:21:42 Frydrychowicz Aneta

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 03.04.2014 11:18
Liczba wyświetleń: 8967

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-03-25 14:15:12

DOTACJE
      Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, że w ramach projektu „EFS na sierpeckim rynku pracy" Poddziałanie 6.1.3 PO KL uruchamia środki na podjęcie działalności gospodarczej dla:
- 14 bezrobotnych kobiet poniżej 25 roku życia (około 30% bezrobotnych nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu),
- 2 bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia, 
- 1 bezrobotnej niepełnosprawnej kobiety,
- 15 bezrobotnych kobiet nienależących do żadnej z w/w grup,.
     O środki mogą ubiegać się bezrobotni, którzy w latach 2008 - 2013 nie uczestniczyli w projekcie „EFS na sierpeckim rynku pracy".
  Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie będą przyznawane na handel obwoźny i zakup samochodu osobowego. Wysokość środków przeznaczonych na zakup towaru nie może być większa niż 50% przyznanej kwoty.
     Osoby należące do ww. grup, zainteresowane otrzymaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, proszone są o zgłaszanie się do doradcy zawodowego w siedzibie tut. Urzędu pok. 1 lub kontakt pod nr tel. (024) 275-41-12 wew. 101.
    Wnioski mogą składać bezrobotni, którzy zostali objęci usługą poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej oraz odbyli zajęcia grupowe w zakresie „ABC przedsiębiorczości".
Druki wniosków na ww. formę wydawane będą podczas spotkań grupowych.

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 25.03.2014 14:15
Liczba wyświetleń: 16143

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-03-13 13:43:43

Staże

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „EFS na sierpeckim rynku pracy" poddziałanie 6.1.3 PO KL.
W ramach naboru przewiduje się organizację około 600 miejsc odbywania stażu w szczególności dla bezrobotnych:
- poniżej 25 roku życia, w tym nieuczestniczących w kształceniu lub  szkoleniu,
- powyżej 50 roku życia,
- niepełnosprawnych,
w terminach:

- 01.02.2014 - 31.07.2014,
- 01.03.2014 - 31.08.2014,
- 01.04.2014 - 30.09.2014,
- 01.05.2014 - 31.10.2014,
- 01.06.2014 - 30.11.2014.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 15) od 07.01.2014r.
Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na aktywizację wyżej wymienionych grup bezrobotnych.
Na staż nie będą kierowane osoby, które w latach 2008 - 2013 uczestniczyły w projekcie „EFS na sierpeckim rynku pracy".

Aktualny wzór wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do pobrania na www.pup-sierpc.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA -PRACODAWCY


Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 13.03.2014 13:43
Liczba wyświetleń: 18989

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-02-07 14:00:45

BEZPŁATNE SZKOLENIA


SYSTEMA Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - "Projekt na miarę potrzeb - szkolenia komputerowe i językowe dla mazowieckich bezrobotnych".
Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie.jpg 2014-02-07 13:59:51 Frydrychowicz Aneta

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 07.02.2014 14:00
Liczba wyświetleń: 35427

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-01-10 10:41:48

OGŁOSZENIE


Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji ogłasza rekrutację kandydatów do służby w Policji w 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Planowane przyjęcia do służby  w Policji w 2014 roku:
- 28 stycznia (25 osób)
- 01 kwietnia (35 osób)
- 02 czerwca (60 osób)
- 05 sierpnia (44 osoby)
- 07 października (53 osoby)
- 02 grudnia (53 osoby)


   Szczegóły w załącznikach

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 3.jpg 2014-01-10 08:37:09 Tułodziecka Joanna
załącznik 4.jpg 2014-01-10 08:37:28 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 10.01.2014 10:41
Liczba wyświetleń: 50386

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-12-15 18:02:36

Ogłoszenie


Udostępniona rejestracja przez internet

Szanowni Państwo,

w celu podniesienia jakości obsługi naszych Klientów oraz realizując zapisy rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r., poz. 1299), Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu uruchomił możliwość rejestracji (w przypadku osób posiadających ważny podpis kwalifikowany lub profil zaufany) lub prerejestracji wraz z rezerwacją terminu rejestracji za pośrednictwem internetu.
•      Zarejestruj się w Urzędzie on-line z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego bez potrzeby wizyty w Urzędzie kliknij >>>  lub

•      Umów się do rejestracji w Urzędzie przez Internet  kliknij >>>


Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 15.12.2013 18:02
Liczba wyświetleń: 137937

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-12-13 09:28:37

PROJEKT "SZANSA DLA AKTYWNYCH"


W związku z realizacją projektu „ Szansa dla aktywnych” finansowanego ze środków EFS w ramach Poddziałania 8.1.2.- „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” organizowany jest projekt skierowany do osób zwolnionych z pracy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z terenu woj. mazowieckiego. Oferowane jest bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotna dotacja do 35 tyś. zł na założenie działalności gospodarczej. Szczegóły w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie SZANSA DLA AKTYWNYCH -firma outplacement 11 2013.doc 2013-12-13 09:24:17 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 13.12.2013 09:28
Liczba wyświetleń: 61456

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-11-22 13:07:23

PROJEKT "PRZEPIS NA SUKCES"


Bezpłatne szkolenia z dotacją na własną działalność gospodarczą.

Fundacja Euro-Most realizuje III edycję  projektu "Przepis na sukces" wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 120 osób,które zostaly zwolnione, bądź są przewidziane do zwolnienia z przyczyn związanych z zakladu pracy, zamieszkujących woj. mazowieckie.
Szczegóły w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Plakat.pdf zał.1 2013-11-22 13:03:23 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 22.11.2013 13:07
Liczba wyświetleń: 68897

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-11-18 08:25:03

INFORMACJA


Informacja dla pracodawców

Zapraszamy pracodawców oraz agencje pośrednictwa pracy do rejestracji na stronie www.apedukacjabiurokarier.pl.
Serwis umożliwia firmom bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych oraz przeglądanie bazy CV kandydatów na praktyki i do pracy z 36 miast.

W załączniku znajdą Państwo również Folder promocyjny dla pracodawców, wraz z szczegółowym wykazem kierunków kształcenia.


>>Załącznik do pobrania<<

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 18.11.2013 08:25
Liczba wyświetleń: 70822

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-10-29 10:04:28

Ogłoszenie


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach realizuje projekt „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat organizowanych warsztatów, kursów i szkoleń można przeczytać na stronie www.promocjaikariera.pl oraz w załączniku.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zał1.jpg Załącznik1 2013-10-29 10:05:16 Olejniczak Maria
załącznik Zał2.jpg Załącznik2 2013-10-29 10:05:39 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 29.10.2013 10:04
Liczba wyświetleń: 79318

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-05-28 12:56:55

Informacja


Informacja dla pracodawców

Powiatowy URząd Pracy w Sierpcu udostępnia publikację Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społęcznej pn.: "Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy - Informator".
Plik do pobrania w załączniku lub kliknij link .

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 130102_informator_dla_pracodawcow_drp.pdf INFORMATOR 2013-05-28 12:55:23 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 28.05.2013 12:56
Liczba wyświetleń: 136556

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-03-04 13:42:00

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE


Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu organizuje kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja.doc 2013-03-04 13:42:24 Frydrychowicz Aneta

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 04.03.2013 13:42
Liczba wyświetleń: 188190

linia-art
zaokraglenie