mapa strony

Stopa bezrobocia na koniec sierpnia 2014r. Polska - 11,7%, woj.mazowieckie - 10,1%, powiat sierpecki - 22,8%      


powrót do strony głównej drukuj

2014-10-22 15:14:22

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY


     Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, iż do Urzędu wpłynęła ilość wniosków wyczerpująca zaplanowaną do udzielenia liczbę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków „rezerwy Ministra" dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
         W związku z powyższym nabór wniosków na w/w formę w dniu 22.10.2014r. o godzinie 15.00 został zakończony.

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 22.10.2014 15:14
Liczba wyświetleń: 365

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-10-22 13:18:17

DOTACJE
U W A G A !!!

W ramach projektu „EFS na sierpeckim rynku pracy" Poddziałanie 6.1.3 PO KL pozostały do uruchomienia środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 4 osób bezrobotnych, w tym:
- 1. mężczyzny poniżej 25 roku życia,
- 3. kobiet w wieku 26-49 lat.
O środki mogą ubiegać się bezrobotni, którzy w latach 2008 - 2014 nie uczestniczyli w projekcie „EFS na sierpeckim rynku pracy".
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie będą przyznawane na handel obwoźny i zakup samochodu osobowego. Wysokość środków przeznaczonych na zakup towaru nie może być większa niż 50% przyznanej kwoty.
Osoby należące do ww. grup, zainteresowane otrzymaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, proszone są o zgłaszanie się do doradcy zawodowego w siedzibie tut. Urzędu pok. 1 lub kontakt pod nr tel. (024) 275-41-12 wew. 101.
Wnioski mogą składać bezrobotni, którzy zostali objęci usługą poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej oraz odbyli zajęcia grupowe w zakresie „ABC przedsiębiorczości".
Druki wniosków na ww. formę wydawane będą podczas spotkań grupowych.

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 22.10.2014 13:18
Liczba wyświetleń: 450

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-09-30 11:06:00

Urząd nieczynny


I N F O R MA C J A

Dzień 10 listopada 2014 r. (poniedziałek)
jest dniem wolnym od pracy dla pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu
w zamian za święto przypadające w sobotę
1 listopada 2014 r.
                                            Za utrudnienia przepraszamy.
                                                         
                                                        Dyrektor Urzędu
                                                                 - / -      
                                                      Ewa Barchanowicz

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 30.09.2014 11:06
Liczba wyświetleń: 18904

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-09-05 11:55:05

INFORMACJA!


- Jeśli szukasz pracy w oświacie?
- Jesteś zagrożony utratą zatrudnienia w swojej placówce?
- Twój znajomy nie może znleźć etatu?

ZAPISZ SIĘ DO BAZY NAUCZYCIELI!
     Szczegóły w załączniku:

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 20140905_105445.jpg załącznik 2014-09-05 11:40:57 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 05.09.2014 11:55
Liczba wyświetleń: 39601

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-08-12 13:54:36

INFORMACJA


SEPI


Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna    

S E P I

       Z dniem 19.05.2014 r. zostało wdrożone innowacyjne rozwiązanie usprawniające komunikacę pomiędzy instytucjami powiatu sierpeckiego, pozwalające na wymianę informacji drogą elektroniczną - Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna SEPI.

    Platforma zapewnia natychmiastową i bezpieczną wymianę  danych  drogą  elektroniczną  pomiędzy powiatowym  urzędem  pracy  a  poszczególnymi ośrodkami pomocy  społecznej w zakresie dotyczącym wspólnych klientów.

Osoby, które dotychczas uzyskiwały w siedzibie urzędu pracy zaświadczenie do celów związanych z pomocą społeczną, mogą je uzyskać bezpośrednio we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania ośrodkiem pomocy społecznej.

       Zaoszczędzi to osobom, które głównie są klientami opieki społecznej, dodatkowych kosztów związanych z przejazdem oraz czas na oczekiwanie w kolejce.

 

                                                                        DYREKTOR URZĘDU
                                                                                      - / -          
                                                                        Ewa Barchanowicz 

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 12.08.2014 13:54
Liczba wyświetleń: 55035

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-08-05 12:45:41

AKTUALNOŚCINa stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu, w menu głównym "INSTRUMENTY RYNKU PRACY" >> NOWE INSTRUMENTY RYNKU PRACY zamieszczona została informacja o nowych formach aktywizacji zawodowej wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Czytaj dalej >>>

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 05.08.2014 12:45
Liczba wyświetleń: 59027

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-04-25 13:36:39

BEZPŁATNE DORADZTWO Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" zaprasza do skorzystania z bezpłatnego, indywidualnego doradztwa z zakresu zagadnień biznesowych związanych z uruchomieniem lub prowadzeniem dzialalności gospodarczej.
Szczegóły w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie.doc 2014-04-25 13:38:08 Frydrychowicz Aneta

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 25.04.2014 13:36
Liczba wyświetleń: 106244

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-01-10 10:41:48

OGŁOSZENIE


Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji ogłasza rekrutację kandydatów do służby w Policji w 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Planowane przyjęcia do służby  w Policji w 2014 roku:
- 28 stycznia (25 osób)
- 01 kwietnia (35 osób)
- 02 czerwca (60 osób)
- 05 sierpnia (44 osoby)
- 07 października (53 osoby)
- 02 grudnia (53 osoby)


   Szczegóły w załącznikach

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 3.jpg 2014-01-10 08:37:09 Tułodziecka Joanna
załącznik 4.jpg 2014-01-10 08:37:28 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 10.01.2014 10:41
Liczba wyświetleń: 157202

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-12-15 18:02:36

Ogłoszenie


Udostępniona rejestracja przez internet

Szanowni Państwo,

w celu podniesienia jakości obsługi naszych Klientów oraz realizując zapisy rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r., poz. 1299), Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu uruchomił możliwość rejestracji (w przypadku osób posiadających ważny podpis kwalifikowany lub profil zaufany) lub prerejestracji wraz z rezerwacją terminu rejestracji za pośrednictwem internetu.
•      Zarejestruj się w Urzędzie on-line z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego bez potrzeby wizyty w Urzędzie kliknij >>>  lub

•      Umów się do rejestracji w Urzędzie przez Internet  kliknij >>>


Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 15.12.2013 18:02
Liczba wyświetleń: 244756

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-11-22 13:07:23

PROJEKT "PRZEPIS NA SUKCES"


Bezpłatne szkolenia z dotacją na własną działalność gospodarczą.

Fundacja Euro-Most realizuje III edycję  projektu "Przepis na sukces" wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 120 osób,które zostaly zwolnione, bądź są przewidziane do zwolnienia z przyczyn związanych z zakladu pracy, zamieszkujących woj. mazowieckie.
Szczegóły w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Plakat.pdf zał.1 2013-11-22 13:03:23 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 22.11.2013 13:07
Liczba wyświetleń: 175712

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-11-18 08:25:03

INFORMACJA


Informacja dla pracodawców

Zapraszamy pracodawców oraz agencje pośrednictwa pracy do rejestracji na stronie www.apedukacjabiurokarier.pl.
Serwis umożliwia firmom bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych oraz przeglądanie bazy CV kandydatów na praktyki i do pracy z 36 miast.

W załączniku znajdą Państwo również Folder promocyjny dla pracodawców, wraz z szczegółowym wykazem kierunków kształcenia.


>>Załącznik do pobrania<<

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 18.11.2013 08:25
Liczba wyświetleń: 177600

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-10-29 10:04:28

Ogłoszenie


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach realizuje projekt „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat organizowanych warsztatów, kursów i szkoleń można przeczytać na stronie www.promocjaikariera.pl oraz w załączniku.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zał1.jpg Załącznik1 2013-10-29 10:05:16 Olejniczak Maria
załącznik Zał2.jpg Załącznik2 2013-10-29 10:05:39 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 29.10.2013 10:04
Liczba wyświetleń: 186125

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-05-28 12:56:55

Informacja


Informacja dla pracodawców

Powiatowy URząd Pracy w Sierpcu udostępnia publikację Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społęcznej pn.: "Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy - Informator".
Plik do pobrania w załączniku lub kliknij link .

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 130102_informator_dla_pracodawcow_drp.pdf INFORMATOR 2013-05-28 12:55:23 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 28.05.2013 12:56
Liczba wyświetleń: 243381

linia-art
zaokraglenie