mapa strony

Stopa bezrobocia na koniec lutego 2014r. Polska - 13,9%, woj.mazowieckie - 11,4%, powiat sierpecki - 25,4%      


OGŁOSZENIA


powrót do strony głównej drukuj

2014-04-16 14:20:18

ŚRODKI PFRON


     W ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o:
-przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej (planowana liczba dotacji - 1),
- refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (planowana liczba refundacji - 1).
      Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 15) od 23.04.2014r.
   Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację danej formy.
Aktualny wzór wniosku do pobrania w siedzibie Urzędu pokój nr 13.

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 16.04.2014 14:20
Liczba wyświetleń: 742

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-04-16 11:44:13

ŻYCZENIA


   

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 16.04.2014 11:44
Liczba wyświetleń: 810

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-04-14 11:11:40

INFORMACJA


Informujemy, iż dzień 2 maja 2014r. (piątek)

jest dniem wolnym od pracy

dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

                                 DYREKTOR URZĘDU
                                                                                                                          ---//---
                                                                           Ewa Barchanowicz

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 14.04.2014 11:11
Liczba wyświetleń: 1682

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-04-03 11:18:19

NABÓR WNIOSKÓW PODDZIAŁANIE 8.1.2


      Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w terminie 31 marca - 30 kwietnia 2014r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki" Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe".
Szczegóły w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie o naborze.jpg 2014-04-03 11:21:42 Frydrychowicz Aneta

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 03.04.2014 11:18
Liczba wyświetleń: 6529

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-03-25 14:15:12

DOTACJE
      Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, że w ramach projektu „EFS na sierpeckim rynku pracy" Poddziałanie 6.1.3 PO KL uruchamia środki na podjęcie działalności gospodarczej dla:
- 14 bezrobotnych kobiet poniżej 25 roku życia (około 30% bezrobotnych nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu),
- 2 bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia, 
- 1 bezrobotnej niepełnosprawnej kobiety,
- 15 bezrobotnych kobiet nienależących do żadnej z w/w grup,.
     O środki mogą ubiegać się bezrobotni, którzy w latach 2008 - 2013 nie uczestniczyli w projekcie „EFS na sierpeckim rynku pracy".
  Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie będą przyznawane na handel obwoźny i zakup samochodu osobowego. Wysokość środków przeznaczonych na zakup towaru nie może być większa niż 50% przyznanej kwoty.
     Osoby należące do ww. grup, zainteresowane otrzymaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, proszone są o zgłaszanie się do doradcy zawodowego w siedzibie tut. Urzędu pok. 1 lub kontakt pod nr tel. (024) 275-41-12 wew. 101.
    Wnioski mogą składać bezrobotni, którzy zostali objęci usługą poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej oraz odbyli zajęcia grupowe w zakresie „ABC przedsiębiorczości".
Druki wniosków na ww. formę wydawane będą podczas spotkań grupowych.

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 25.03.2014 14:15
Liczba wyświetleń: 13708

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-03-13 13:43:43

Staże

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „EFS na sierpeckim rynku pracy" poddziałanie 6.1.3 PO KL.
W ramach naboru przewiduje się organizację około 600 miejsc odbywania stażu w szczególności dla bezrobotnych:
- poniżej 25 roku życia, w tym nieuczestniczących w kształceniu lub  szkoleniu,
- powyżej 50 roku życia,
- niepełnosprawnych,
w terminach:

- 01.02.2014 - 31.07.2014,
- 01.03.2014 - 31.08.2014,
- 01.04.2014 - 30.09.2014,
- 01.05.2014 - 31.10.2014,
- 01.06.2014 - 30.11.2014.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 15) od 07.01.2014r.
Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na aktywizację wyżej wymienionych grup bezrobotnych.
Na staż nie będą kierowane osoby, które w latach 2008 - 2013 uczestniczyły w projekcie „EFS na sierpeckim rynku pracy".

Aktualny wzór wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do pobrania na www.pup-sierpc.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA -PRACODAWCY


Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 13.03.2014 13:43
Liczba wyświetleń: 16557

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-02-07 14:00:45

BEZPŁATNE SZKOLENIA


SYSTEMA Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - "Projekt na miarę potrzeb - szkolenia komputerowe i językowe dla mazowieckich bezrobotnych".
Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie.jpg 2014-02-07 13:59:51 Frydrychowicz Aneta

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 07.02.2014 14:00
Liczba wyświetleń: 32995

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-01-10 10:41:48

OGŁOSZENIE


Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji ogłasza rekrutację kandydatów do służby w Policji w 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Planowane przyjęcia do służby  w Policji w 2014 roku:
- 28 stycznia (25 osób)
- 01 kwietnia (35 osób)
- 02 czerwca (60 osób)
- 05 sierpnia (44 osoby)
- 07 października (53 osoby)
- 02 grudnia (53 osoby)


   Szczegóły w załącznikach

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 3.jpg 2014-01-10 08:37:09 Tułodziecka Joanna
załącznik 4.jpg 2014-01-10 08:37:28 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 10.01.2014 10:41
Liczba wyświetleń: 47950

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-12-15 18:02:36

Ogłoszenie


Udostępniona rejestracja przez internet

Szanowni Państwo,

w celu podniesienia jakości obsługi naszych Klientów oraz realizując zapisy rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r., poz. 1299), Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu uruchomił możliwość rejestracji (w przypadku osób posiadających ważny podpis kwalifikowany lub profil zaufany) lub prerejestracji wraz z rezerwacją terminu rejestracji za pośrednictwem internetu.
•      Zarejestruj się w Urzędzie on-line z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego bez potrzeby wizyty w Urzędzie kliknij >>>  lub

•      Umów się do rejestracji w Urzędzie przez Internet  kliknij >>>


Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 15.12.2013 18:02
Liczba wyświetleń: 135504

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-12-13 09:28:37

PROJEKT "SZANSA DLA AKTYWNYCH"


W związku z realizacją projektu „ Szansa dla aktywnych” finansowanego ze środków EFS w ramach Poddziałania 8.1.2.- „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” organizowany jest projekt skierowany do osób zwolnionych z pracy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z terenu woj. mazowieckiego. Oferowane jest bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotna dotacja do 35 tyś. zł na założenie działalności gospodarczej. Szczegóły w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie SZANSA DLA AKTYWNYCH -firma outplacement 11 2013.doc 2013-12-13 09:24:17 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 13.12.2013 09:28
Liczba wyświetleń: 59023

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-11-22 13:07:23

PROJEKT "PRZEPIS NA SUKCES"


Bezpłatne szkolenia z dotacją na własną działalność gospodarczą.

Fundacja Euro-Most realizuje III edycję  projektu "Przepis na sukces" wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 120 osób,które zostaly zwolnione, bądź są przewidziane do zwolnienia z przyczyn związanych z zakladu pracy, zamieszkujących woj. mazowieckie.
Szczegóły w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Plakat.pdf zał.1 2013-11-22 13:03:23 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 22.11.2013 13:07
Liczba wyświetleń: 66466

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-11-18 08:25:03

INFORMACJA


Informacja dla pracodawców

Zapraszamy pracodawców oraz agencje pośrednictwa pracy do rejestracji na stronie www.apedukacjabiurokarier.pl.
Serwis umożliwia firmom bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych oraz przeglądanie bazy CV kandydatów na praktyki i do pracy z 36 miast.

W załączniku znajdą Państwo również Folder promocyjny dla pracodawców, wraz z szczegółowym wykazem kierunków kształcenia.


>>Załącznik do pobrania<<

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 18.11.2013 08:25
Liczba wyświetleń: 68391

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-11-15 12:50:08

PROJEKT WŁASNA FIRMA ZE WSPARCIEM EFS III


Fundacja Rozwoju w Warszawie realizuje projekt "Własna firma ze wsparciem EFS III" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej .
Projekt kierowany jest do 70 osób bezrobotnych. W ramach projektu realizowane będzie poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe i z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotne wsparcie.
Szczegóły w załączniku.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 1.png 2013-11-15 12:48:38 Tułodziecka Joanna
załącznik 2.png 2013-11-15 12:49:37 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 15.11.2013 12:50
Liczba wyświetleń: 69263

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-10-29 10:04:28

Ogłoszenie


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach realizuje projekt „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat organizowanych warsztatów, kursów i szkoleń można przeczytać na stronie www.promocjaikariera.pl oraz w załączniku.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zał1.jpg Załącznik1 2013-10-29 10:05:16 Olejniczak Maria
załącznik Zał2.jpg Załącznik2 2013-10-29 10:05:39 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 29.10.2013 10:04
Liczba wyświetleń: 76885

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-10-04 13:46:51

Targi Edukacji i Pracy Młodzieży


W dniu 27 września 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu prezentował swoje usługi podczas 
Targów Edukacji i Pracy Młodzieży zorganizowanych przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu
i Centrum Edukacji Pracy Młodzieży OHP w Płocku.
Podczas targów przedstawiono oferty lokalnego rynku pracy, jak również zapewniono konsultacje indywidualne z doradcami zawodowymi.
Wszystkim odwiedzającym nasze stoisko dziękujemy za przybycie, 
a organizatorom za zaproszenie i miłą atmosferę.


Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 04.10.2013 13:46
Liczba wyświetleń: 87194

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-09-24 12:21:33

Ogłoszenie


Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w partnerstwie z Naukową i Akademicka Siecią Komputerową, uruchamia od października br. cykl BEZPŁATNYCH szkoleń komputerowych skierowanych do osób powyżej 50 roku życia oraz do osób niewidomych. Byłabym ogromnie wdzięczna, za pomoc w dotarciu do niniejszej grupy osób, poprzez umieszczenie notatki prasowej na swych stronach internetowych, profilach Facebook, tablicach ogłoszeniowych itp.

W załączniku szczegółowe informacje o Projekcie.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Newsletter.doc Opis 2013-09-24 12:22:05 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 24.09.2013 12:21
Liczba wyświetleń: 91590

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-09-24 12:03:37

Ogłoszenie


Ogłoszenie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 w ramach Projektu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.

Więcej informacji w załączeniu.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Str. 1.jpg Str1 2013-09-24 12:04:18 Olejniczak Maria
załącznik Str. 2.jpg Str2 2013-09-24 12:04:48 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 24.09.2013 12:03
Liczba wyświetleń: 91586

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-09-24 11:49:26

Ogłoszenie


Szanowni Państwo !

Doradztwo Personalne SET informuje, że uruchamia szkolenie skierowane do osób 50+ dające kandydatom uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru G1, G2, G3.

Wiecej informacji przedstawia załącznik.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 1.jpg 50+ 2013-09-24 11:49:55 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 24.09.2013 11:49
Liczba wyświetleń: 91597

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-09-24 11:47:03

Ogłoszenie


Szanowni Państwo !

Doradztwo Personalne SET informuje, że uruchamia szkolenie aktywizacji zawodowej skierowane do osób niepełnosprawnych.

Wiecej informacji przedstawia załącznik.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Skan.jpg Szkolenie 2013-09-24 11:42:17 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 24.09.2013 11:47
Liczba wyświetleń: 91607

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-05-28 12:56:55

Informacja


Informacja dla pracodawców

Powiatowy URząd Pracy w Sierpcu udostępnia publikację Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społęcznej pn.: "Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy - Informator".
Plik do pobrania w załączniku lub kliknij link .

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 130102_informator_dla_pracodawcow_drp.pdf INFORMATOR 2013-05-28 12:55:23 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 28.05.2013 12:56
Liczba wyświetleń: 134120

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-05-13 09:25:31

PROJEKT "WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY III"


TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI DZIAŁ DS. ABSOLWENTÓW realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III", którego celem jest aktywizacja zawodowa osób niewidomych z całego kraju.
Do projektu mogą przystąpić osoby posiadające orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku.
Do osiągnięcia założonych celów potrzebni są również pracodawcy zainteresowani przyjęciem na staż lub zatrudnieniem osób z dysfunkcją wzroku.
Szczegółowe informacje
pod numerem telefonu 22 752 33 51 lub na stronach www.promocjaikariera.pl, www.dzialabsolwentow.laski.edu.pl .

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 13.05.2013 09:25
Liczba wyświetleń: 141302

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-03-04 13:42:00

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE


Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu organizuje kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja.doc 2013-03-04 13:42:24 Frydrychowicz Aneta

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 04.03.2013 13:42
Liczba wyświetleń: 185757

linia-art
zaokraglenie